Nguyên Tắc Cần Tuân Thủ Để Đạt Chứng Chỉ FSC

Chứng chỉ FSC là gì? FSC (viết tắt Forest Stewardship Council) – là Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1993 với mục tiêu phát triển & quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới. Có mặt tại hơn 50 quốc gia với hơn 850 thành viên bao gồm các […]

Tư vấn chứng nhận quốc tế FSC/Coc/FM

Tổng Quan FSC® Là Gì? ⭐️ FSC (The Forest Stewardship Council – FSC®) : được hiểu là Hội đồng Quản lý Rừng, một tổ chức phi lợi nhuận đặt ra các tiêu chuẩn cao nhất định để đảm bảo rằng sản phẩm từ rừng, lâm nghiệp được sản xuất theo cách có trách nhiệm với môi trường […]