VIETGAP Là Gì- Chứng Nhận VIETGAP

Hàng hóa ngày càng đòi hỏi cao hơn về vấn đề chất lượng sản phẩm do vậy các nhà sản xuất hiện nay đang quan tâm đến nhiều tiêu chuẩn VietGap và nhiều người còn chưa hiểu được khái niệm VietGap là gì? VietGap là gì?  VietGAP là viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, […]