Như quý vị đã biết, với xu thế hội nhập toàn cầu, các nước trong khu vực cũng như Việt Nam chúng ta nói riêng, đòi hỏi phải xây dựng các chuẩn mực về rào cản kỹ thuật mang tính hài hoà quốc tế. Trước thực tế hội nhập như hiện nay, đã mang đến cho các doanh nghiệp tại Việt Nam một cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, ngoài việc cơ quan đầu mối về công tác xây dựng tiêu chuẩn đo lường của Việt Nam luôn đi đầu, định hướng cho các doanh nghiệp để có thể đáp ứng sân chơi chung, thì bản thân mỗi doanh nghiệp phải tự đổi mới, không ngừng cải tiến, mới có thể đứng vững trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay của nền kinh tế thị trường mà ở đó phạm vi quốc gia không còn là rào cản.

       Đứng trước tình hình trên, COGREEN được thành lập với mục đích cung cấp các dịch vụ tư vấn chứng nhận, tư vấn Inhouse tại DN và tập huấn về các lĩnh vực quản lý chất lượng, tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, tư vấn chứng nhận  hợp quy, VietGAP trồng trọt chăn nuôi /GlobalGAP, ISO …để hỗ trợ các doanh nghiệp từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, từ đó mỗi doanh nghiệp tự tin hơn để vượt qua khó khăn thách thức và có thể đứng vững trên thương trường trong nước và quốc tế, thương hiệu ngày một được khẳng định và tiến đến tương lai là hội nhập.

             Xuất phát từ kinh nghiệm triển khai công việc và mong muốn của khách hàng, từ đó chúng tôi khái quát phương châm làm việc của chúng tôi như sau:  

“LÀM ĐÚNG – LÀM ĐỦ – KỊP THỜI – HIỆU QUẢ”

các từ này có nghĩa gì ?

– LÀM ĐÚNG: nghĩa là đúng với nội dung ghi trong hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên và đúng với các quy định của nhà nước;

– LÀM ĐỦ:  nghĩa là đầy đủ các yêu cầu theo quy định, không bầy vẻ thực hiện các vấn đề không cần thiết, tốn thêm chi phí và gây rườm rà cho khách hàng;

– KỊP THỜI:  nghĩa là khi cần thiết, trong điều kiện cho phép, ưu tiên thực hiện khách hàng có nhu cầu cấp thiết để kịp chào hàng, hội chợ trưng bày sản phẩm;

– HIỆU QUẢ:  nghĩa là mang lại kết quả mong muốn cho khách hàng khách hàng.

Chúng tôi hiểu rằng, một số hoạt động quý khách hàng có thể tự mình thực hiện được, tuy nhiên lại không có thời gian, nên tìm đến dịch vụ của chúng tôi để quý vị tập trung công việc khác, đây chính là một trong những lý do giúp đơn vị như chúng tôi mới có thể tồn tại.  Chúng tôi không dám khẳng định là đơn vị dịch vụ tốt nhất nhưng luôn cố gắng hết sức làm tốt từng hợp đồng có được !                                                                                                                                                                                                                                   COGREEN

                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC