phương pháp đào tạo
 TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO
Triết lý đào tạo, nói cách khác, là trả lời 3 câu hỏi:
▪️Lãnh đạo kế nghiệp là ai?
 
▪️Tôi muốn trở thành một ứng viên như thế nào trong đội ngũ lãnh đạo kế tiếp?
 
▪️Và làm thế nào để tôi được trang bị đầy đủ năng lực kế nghiệp và được chọn vào thế hệ lãnh đạo kế tiếp?
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

▪️Đồng hành cùng lãnh đạo đương nhiệm tìm ra giải pháp tối ưu để lựa chọn và phát triển thế hệ lãnh đạo kế tiếp.

▪️Trang bị cho những người tham dự các năng lực thiết yếu để sẵn sàng kế nghiệp & có thêm cơ hội được chọn vào đội ngũ lãnh đạo trong tương lai. Không chỉ kế thừa, người tham dự còn có khả năng phát triển mạnh mẽ sự nghiệp mà thế hệ trước đã đổ bao tâm sức để gầy dựng.

▪️Chia sẻ và lan tỏa rộng rãi những quan điểm mới, nhận thức mới của thế giới và Việt Nam về tầm quan trọng của đội ngũ lãnh đạo kế tiếp, và con đường để kiến tạo một chân dung mới, phát triển trường tồn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tính TIÊN PHONG về mô hình:
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, vấn đề “năng lực kế nghiệp” được bàn luận rộng, nghiên cứu sâu và hình thành hẳn một mô hình đào tạo ở Việt Nam.
 
Tính HÀNH DỤNG về mục tiêu:
Chương trình được thiết kế chuyên biệt, dành riêng cho ứng viên tiềm năng của đội ngũ lãnh đạo kế tiếp để được trang bị năng lực kế nghiệp và có thêm cơ hội được chọn vào hàng ngũ lãnh đạo trong tương lai.
 
Tính TOÀN CẦU về đẳng cấp:
Lần đầu tiên, có một chương trình không chỉ đạt đẳng cấp thế giới (với những giải pháp đào tạo từ các tổ chức toàn cầu chuyên sâu về các lĩnh vực), mà còn rất sâu sát với thực tiễn Việt Nam.
 
 
Tính ĐỘC ĐÁO về phương pháp:
Chương trình đào tạo được thiết kế độc đáo, hiếm có ở bất kỳ chương trình nào khác, kết hợp giữa học từ Chuyên gia, học từ Sách hay, học từ Đồng môn, và học từ Thực tiễn.
 
Tính TOÀN DIỆN về giải pháp:
Chương trình này là một giải pháp toàn diện và tổng thể cho vấn đề tái tạo doanh nghiệp, chứ không phải chỉ một vài khía cạnh của vấn đề nan giải này.

KÊNH đào tạo nặng tính học thuật

Được đào tạo bởi các chương trình dài hạn. Chẳng hạn, học các chương trình cử nhân QTKD và chương trình MBA hay EMBA của những trường đại học uy tín hay danh tiếng ở các quốc gia văn minh, có nền kinh thương phát triển mạnh mẽ.

KÊNH đào tạo trực tiếptrong môi trường đặc thù doanh nghiệp

Kênh này không chỉ đào tạo về quản trị hay lãnh đạo, mà còn chú trọng đến đào tạo về ngành nghề và lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh (dệt may, thép, bất động sản, thủy sản, bán lẻ…), và đặc biệt là lý tưởng kinh doanh và cách thức chuyển giao thế hệ của doanh nghiệp đó.

Đăng ký ngay