Những Doanh Nghiệp Nào Cần Tái Tạo

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

▪️Cung cấp một giải pháp cụ thể để chinh phục hành trình tái – tạo – chính – mình và tái – tạo – doanh – nghiệp – mình bằng tinh thần và tư tưởng mới; những công cụ và phương pháp thiết thực.

▪️Trang bị năng lực nền tảng và thiết yếu nhất để chinh phục lòng tin và sự trung thành của khách hàng. Đồng thời, giữ vững vòng-lặp-tái-tạo cho tổ chức để hành trình được diễn ra liên tục và bền vững.

▪️Kiến tạo tinh thần tái-tạo-liên-tục cho lãnh đạo trong thời đại mới nhằm hiện thực hóa hành trình từ “Tốt” đến “Tầm vóc” cho chính mình và cho doanh nghiệp của mình.

 

THÀNH PHẦN THAM DỰ

▪️Chương trình REINVENT dành cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp đột phá cho hành trình chuyển hóa năng lực lãnh đạo và tái tạo toàn diện doanh nghiệp của mình.

Tính TIÊN PHONG về mô hình:
Chương trình “Tái tạo Doanh nghiệp” đầu tiên tại Việt Nam, có riêng mô hình đào tạo đặc biệt và chuyên biệt “Mô hình Tái tạo Doanh nghiệp”
 
Tính HÀNH DỤNG về mục tiêu:
Chương trình này không quan tâm tới bằng cấp, thay vào đó nhấn mạnh “thực học, thực lực, thực làm”, giúp người học biết cách chuyển hóa năng lực lãnh đạo và tái tạo toàn bộ doanh nghiệp của mình.
 
Tính TOÀN CẦU về đẳng cấp:
Lần đầu tiên, có một chương trình không chỉ đạt đẳng cấp thể giới (tích hợp với những giải pháp đào tạo danh tiếng từ các tổ chức toàn cầu), mà còn rất sâu sát với thực tiễn Việt Nam.
 
 
Tính ĐỘC ĐÁO về phương pháp:
Chương trình đào tạo được thiết kế độc đáo, hiếm có ở bất kỳ chương trình nào khác, kết hợp giữa học từ Chuyên gia, học từ Sách hay, học từ Đồng môn, và học từ Thực tiễn.
 
Tính TOÀN DIỆN về giải pháp:
Chương trình này là một giải pháp toàn diện và tổng thể cho vấn đề tái tạo doanh nghiệp, chứ không phải chỉ một vài khía cạnh của vấn đề nan giải này.

8 Bước Thực Hiện Chuyên Nghiệp

Linh hoạt về thời gian và địa điểm. Đặc biệt, nội dung đào tạo được thiết kế, xây dựng theo đúng nhu cầu và đặc thù doanh nghiệp.

Đăng ký ngay