Tại sao phải cần đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp – Inhouse doanh nghiệp

Tiết kiệm chi phí

Nếu số lượng học viên trên 25 người, thì công tác đào tạo nhân sự tại doanh nghiệp mang lại lợi ích về kinh tế hơn các hình thức khác

Đúng thời điểm

Hình thức ưu tiên cho việc hoàn thiện năng lực phát sinh, cấp bách cho Manager/Leader, đối tượng đặc biệt tại Doanh nghiệp

Hiệu quả đào tạo

Thiết kế chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu từ Doanh nghiệp cũng như năng lực hiện tại của đội ngũ quản lý

Bảo mật thông tin

Cam kết bảo mật thông tin liên quan đến năng lực, vấn đề thực tế mà đội ngũ nhân sự tại doanh nghiệp đang gặp phải

Hoạt động PR nội bộ

Thông qua hoạt động đào tạo nội bộ, không chỉ giúp các Managers phát triển năng lực mà còn giúp mỗi phòng ban được gắn kết, thấu hiểu lẫn nhau

Tại sao lại lựa chọn đào tạo inhouse tại cogreen vn

Phương pháp đào tạo 

Đào tạo thông qua các hoạt động trải nghiệm tình huống thực tế, 70% thực hành, 20% cho lý thuyết và 10% mô hình hóa kiến thức

 

Lộ trình đào tạo 

Lộ trình khép kín, nhằm cung cấp đủ kiến thức, kỹ năng, đánh giá năng lực trước khóa học và huấn luyện, kèm cặp sau đào tạo

lộ trình đào tạo
chuyên gia giàu kinh nghiệm

 

Chuyên gia giàu kinh nghiệm

Đội ngũ chuyên gia kết hợp với chúng tôi đều là những người đào tạo hàng đầu tại Việt Nam.
Song song với các khóa học đào tạo trực tuyến, Unica liên tục tổ chức các chương trình huấn luyện đào tạo inhouse tại các doanh nghiệp.

 

Chương trình linh hoạt 

Linh hoạt về thời gian và địa điểm. Đặc biệt, nội dung đào tạo được thiết kế, xây dựng theo đúng nhu cầu và đặc thù doanh nghiệp.

Đăng ký ngay