Chứng nhận ISO 22000

ISO 22000

Chứng nhận iso 22000 ? Chung nhan iso 22000 chuwngs nhaanj iso 22000 1. GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG NHẬN ISO 22000 ISO 22000 là gì? Tương tự như HACCP, ISO 22000 là tiêu chuẩn yêu cầu về hệ thống quản lý nhưng hoàn thiện và đầy đủ hơn, quy định các yêu cầu đối với […]

Chứng nhận HACCP

giấy chứng nhận

Chứng nhận HACCP ? 1. GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG NHẬN HACCP HACCP là gì ? HACCP: viết tắt của (Hazard Analysis and Critical Control Point) trong có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn” trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”. HACCP là hệ thống […]

Xây dựng phòng kiểm nghiệm theo ISO 17025

chứng nhận iso

Tư vấn công nhận phòng kiểm nghiệm theo ISO 17025 ? 1. THÔNG TIN CHUNG: Công nhận phòng kiểm nghiệm (Accreditation laboratory) hiện nay không còn là vấn đề của mỗi quốc gia mà nó đã trở thành vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu, nhất là trong giao lưu thương mại hiện […]