Dịch vụ Chứng nhận KOSHER – Tiêu chuẩn thực phẩm Do Thái

KOSHER là một từ trong tiếng Do Thái có nghĩa là “phù hợp” hoặc “chính xác”. Ngày nay, nó chủ yếu được sử dụng để mô tả đồ ăn và thức uống tuân theo luật ăn kiêng tôn giáo của người Do Thái. Chứng nhận KOSHER được cấp cho các doanh nghiệp sản xuất thực […]