Văn hoá doanh nghiệp là gì?

Đăng ký khóa học CFO - Tại COGREEN VN
Thế nào là văn hoá doanh nghiệp

▪️Văn hoá doanh nghiệp được hiểu là tập hợp những giá trị văn hoá, niềm tin, phương pháp làm việc trong doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp còn là cách hành xử giữa nhân viên với nhân viên, giữ nhân viên với khách hàng. Văn hoá doanh nghiệp là giá trị, là khuôn mẫu mà bất cứ thành viên nào trong tổ chức cũng phải công nhận và tuân theo. Nó hình thành xuyên suốt trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

▪️Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị, niềm tin, hình thức mà mọi người trong doanh nghiệp cùng công nhận. Không chỉ có vậy Văn hoá phải đi sâu vào suy nghĩ, lời nói, hành động như một thói quen. Văn hoá doanh nghiệp được ví như đời sống tinh thần và tính cách của một con người. Văn hoá doanh nghiệp còn là phần quyết định đến sự thành bại về lâu dài của doanh nghiệp.

 

 

Giá trị hình thành văn hoá doanh nghiệp

▪️Có rất nhiều những yếu tố và giá trị xây dựng nên văn hoá của một doanh nghiệp. Tuy nhiên bất kỳ một tổ chức doanh nghiệp nào đều có những giá trị cơ bản bao gồm: Sự thành thực; Tự giác; Đoàn kết, Chia sẻ; Sáng tạo; và Học hỏi.

Đối tượng tham gia khóa học CFO
Văn Hóa Doanh Nghiệp Đóng Vai Trò Quan Trọng

▪️Văn hóa doanh nghiệp thu hút ứng viên cho tuyển dụng

▪️Văn hóa doanh nghiệp tạo ra các nhân viên trung thành

▪️Văn hóa doanh nghiệp hạn chế các xung đột nội bộ

▪️Văn hóa doanh nghiệp đẩy mạnh hiệu suất làm việc của nhân viên

Đăng ký ngay