GFSI là gì? Những tiêu chuẩn nào được GFSI công nhận?

GFSI là gì? GFSI là tên viết tắt của Global Food Safety Initiative – Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu, là một tổ chức tư nhân do Diễn đàn Hàng tiêu dùng điều hành. Tổ chức GFSI được điều phối bởi Diễn đàn Doanh nghiệp Thực phẩm CIES. Diễn đàn này là một mạng […]