Safe Quality Food – Tiêu chuẩn SQF là gì?

QF: Viết tắt của Safe Quality Food (Thực phẩm chất lượng an toàn), SQF là tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng cần thiết để xác định các rủi ro về chất lượng, an toàn thực phẩm, đánh giá và giám sát các biện pháp […]

Đào tạo chứng nhận IFS – Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Quốc Tế

Chứng nhận IFS là gì? Tiêu chuẩn IFS có tên gọi đầy đủ là International Featured Standard là tiểu chuẩn thuộc sở hữu của IFS Management GmbH (là công ty thuộc sở hữu của FCD và HDE), tiêu chuẩn được Gobal Food Safety Initiative (GFSI) thừa nhận. GFSI – hiệp hội Sáng kiến An toàn […]

Dịch vụ Chứng nhận KOSHER – Tiêu chuẩn thực phẩm Do Thái

KOSHER là một từ trong tiếng Do Thái có nghĩa là “phù hợp” hoặc “chính xác”. Ngày nay, nó chủ yếu được sử dụng để mô tả đồ ăn và thức uống tuân theo luật ăn kiêng tôn giáo của người Do Thái. Chứng nhận KOSHER được cấp cho các doanh nghiệp sản xuất thực […]

GFSI là gì? Những tiêu chuẩn nào được GFSI công nhận?

GFSI là gì? GFSI là tên viết tắt của Global Food Safety Initiative – Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu, là một tổ chức tư nhân do Diễn đàn Hàng tiêu dùng điều hành. Tổ chức GFSI được điều phối bởi Diễn đàn Doanh nghiệp Thực phẩm CIES. Diễn đàn này là một mạng […]

Chứng nhận BRC – Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm trên toàn thế giới. Để đáp ứng đòi hỏi khắt khe của người tiêu dùng, các nhà sản xuất ưu tiên áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về an toàn thực phẩm cho hệ thống quản lý của mình. BRC là […]