Tư vấn chứng nhận quốc tế FSC/Coc/FM

Tổng Quan FSC® Là Gì?

⭐️ FSC (The Forest Stewardship Council – FSC®) : được hiểu là Hội đồng Quản lý Rừng, một tổ chức phi lợi nhuận đặt ra các tiêu chuẩn cao nhất định để đảm bảo rằng sản phẩm từ rừng, lâm nghiệp được sản xuất theo cách có trách nhiệm với môi trường nhất và có lợi cho xã hội;

⭐️ Tiêu chuẩn FSC: được Tổ chức The Forest Stewardship Council – FSC® này đã đưa ra các tiêu chí quy định nhằm quản lý việc khai thác, chế biến, sử dụng các sản phẩm từ rừng một cách có trách nhiệm và bền vững;

⭐️ Chứng chỉ FSC , Chứng nhận FSC rừng bền vững, Chứng chỉ FSC quản lý rừng bền vững là kết quả đầu ra của hoạt động đánh giá đạt chứng nhận tiêu chuẩn FSC.

Chứng nhận FSC là gì?

⭐️ Chứng nhận tiêu chuẩn FSC : là hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ FSC cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Là hoạt động của doanh nghiệp được đánh giá bao gồm:

 • Việc trồng rừng, khai thác, vận chuyển của Doanh nghiệp Trồng rừng;
 • Việc chế biến, sản xuất, quản lý, bảo quản, vận chuyển của Doanh nghiệp Chế biến và Vận chuyển.

⭐️ Các hoạt động bao gồm việc dán nhãn FSC và hệ thống quản lý trong doanh nghiệp. Để được cấp chứng chỉ và dán nhãn FSC thì các hoạt động của doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chuẩn.

⭐️ FSC Certificate: là một loại Chứng nhận / Chứng chỉ được tổ chức này cung cấp nhằm xác minh nguồn gốc gỗ, quy trình khai thác, sản xuất thành phẩm đúng theo pháp luật, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. FSC Certificate được hiểu là chứng nhận về tiêu chuẩn quản lý, sản xuất rừng.

Mục đích của Chứng nhận FSC

Mục đich của Chứng nhận FSC là phải Hiểu nhãn FSC® được Tổ chức Hội đồng Quản lý Rừng quy định:

 1. Đối với những sản phẩm đạt được và được mang chứng nhận FSC®, được làm từ gỗ FSC® như cây bạch đàn được thu hoạch trong nền kinh tế địa phương nơi sản xuất đồ nội thất.
 2. Mặc dù FSC® tạo ra một quy trình hơi phức tạp và chuỗi cung ứng sẽ dễ hiểu hơn đối với người tiêu dùng, nhưng nó giúp biết được ba nhãn FSC® trên hầu hết các Sản phẩm có nghĩa là:

✔ Nhãn FSC® 100%: sản phẩm đến từ các khu rừng được FSC® chứng nhận;

✔ Nhãn FSC® tái chế: gỗ hoặc giấy trong sản phẩm đến từ vật liệu khai hoang;

✔ Nhãn FSC® hỗn hợp: hỗn hợp có nghĩa là ít nhất 70 phần trăm gỗ trong sản phẩm đến từ vật liệu tái chế hoặc được chứng nhận FSC®; trong khi 30 phần trăm được làm bằng gỗ được kiểm soát.

Ý nghĩ của chứng nhận FSC mang lại cho Doanh nghiệp

 1. Giúp Doanh nghiệp hiểu được và nắm được thông tin xin cấp chứng chỉ rừng FSC;
 2. Doanh nghiệp Hiểu được cách thức đăng ký chứng nhận FSC;
 3. Biết được quy trình xin cấp Chứng nhận FSC gồm bao nhiêu giai đoạn;
 4. Kiểm tra được tính hiệu lực của việc áp dụng tiêu chuẩn FSC ;
 5. Khắc phục những lỗ hổng còn tồn tại trong hệ thống ;
 6. Giúp Doanh nghiệp có Chứng chỉ FSC được công nhận toàn cầu ;
 7. Giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản thương mại quốc tế, thuận tiện xuất khẩu ;
 8. Nắm bắt được cơ hội phát triển bền vững trong tương lai .

Các loại chứng nhận FSC®, FSC® CoC

TQC xin giới thiệu 03 loại hình chứng nhận của FSC như sau:

✅FSC: Chứng nhận quản lý rừng;

✅FSC-CoC: Chứng nhận về kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm FSC;

Giới thiệu chi tiết các loại chi tiết chứng nhận FSC:

👉 Chứng nhận FSC : là chứng chỉ rừng FSC được viết tắt bởi FSC-Forest Management Certificate) – Chứng nhận Quản lý rừng FSC: Đây là tiêu chuẩn có yêu cầu cho một khu rừng được xác định cần phải tuân thủ theo các yêu cầu có liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế theo yêu cầu của chuẩn FSC đưa ra.

👉 Chứng nhận FSC-CoC (FSC-Chain of Custody Certificate): là Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm FSC: Tiêu chuẩn này có đưa ra các yêu cầu cho các đơn vị làm lĩnh vực sản xuất và chế biến gỗ được giao dịch từ các nguồn gốc gỗ đã được chứng nhận. Các sản phẩm này có thể được sử dụng logo nhãn FSC và dấu chứng nhận từ tổ chức chứng nhận rừng FSC-CoC.

Điều kiện để được cấp Chứng Chỉ rừng FSC

Để được cấp Chứng chỉ rừng FSC thì doanh nghiệp đạt Bộ chứng nhận FSC bao gồm 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí khác nhau nhằm chứng nhận cho các cơ sở đang thực hiện quản lý tài nguyên rừng cùng với các nhà sản xuất sử dụng gỗ tuân thủ nghiêm ngặt theo chứng chỉ FSC.

Để có được đủ điều kiện được cấp chứng nhận FSC, các tổ chức quản lý phải đảm bảo thỏa mãn một số điều kiện sau:

✔ Phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan, chứng minh về nguồn gốc của tài nguyên rừng cũng như các sản phẩm gỗ không nằm trong danh mục các sản phẩm bị cấm (tức là gỗ khai thác trái phép, gỗ lậu không có nguồn gốc xuất xứ, gỗ khai thác trong khu vực hạn chế và có quy định bảo tồn,…);

✔ Cung cấp các tài liệu liên quan tới việc lập kế hoạch bảo vệ và trồng rừng. Cũng như kế hoạch khai thác tài nguyên rừng như thế nào cho hợp lý;

✔ Cung cấp đầy đủ các hồ sơ về các chương trình được thành lập, nhằm đảm bảo tuyệt đối cho lợi ích của những người dân bản địa sinh sống trong khu vực rừng khai thác đó;

✔ Điều kiện để được cấp chứng nhận FSC;

✔ Để có đủ điều kiện được cấp chứng nhận FSC, các tổ chức quản lý phải đảm bảo những điều kiện nghiêm ngặt;

✔ Sau khi được công nhận bởi các quốc gia và tổ chức uy tín, chứng chỉ FSC sẽ có giá trị trong vòng 5 năm. Sau đó, sẽ được thực hiện việc đánh giá lại, nếu đủ điều kiện sẽ được cấp tiếp chứng nhận. Tuy nhiên cứ mỗi năm, tổ chức FSC có quyền kiểm tra thường niên nhằm đảm bảo các tổ chức đã cam kết có thực hiện đúng theo những gì được ghi nhận không.

Thời hạn của chứng chỉ FSC

TQC sẽ tư vấn Chứng nhận FSC giúp doanh nghiệp đạt được chứng chỉ FSC vào khoảng 02 – 03 tháng;

Chi phí Tư vấn chứng nhận FSC phụ thuộc vào quy mô và lĩnh vực của doanh nghiệp. Các chi phí này bao gồm:

 1. Chi phí tư vấn xây dựng và đào tạo tiêu chuẩn rừng FSC;
 2. Chi phí đánh giá cấp chứng nhận FSC®, FSC® CoC;
 3. Chi phí đánh giá giám sát hàng năm;
 4. Phí thường niên của tổ chức đánh giá FSC.

 

Các Bước triển khai Chứng Nhận FSC®, Chứng Nhận FSC® CoC

Quy trình các Bước Chứng nhận rừng FSC, các Doanh nghiệp tổ chức muốn đạt chứng nhận FSC thì đều phải trải qua:

Bước 1: Kết nối tổ chức

 • Tổ chức quyết định áp dụng tiêu chuẩn FSC;
 • Thành lập Ban FSC và lựa chọn thành viên cán bộ chủ chốt chịu trách nhiệm triển khai dự án;

Bước 2: Xây dựng kế hoạch 

✔ Đào tạo nhận thức về Chứng nhận FSC, tiêu chuẩn FSC;

✔ Xây dựng chính sách;

✔ Kế hoạch, mục tiêu về tiêu chuẩn FSC cho Ban FSC;

Bước 3: Triển khai kế hoạch

 • Biên soạn các hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu FSC cần dùng;
 • Thông báo việc áp dụng FSC trong nội bộ tổ chức;
 • Triển khai áp dụng tiêu chuẩn FSC vào thực tế;

Bước 4 : Đánh giá, đăng ký Chứng nhận

✔ Đánh giá nội bộ để kiểm tra và khắc phục lỗi trước khi đánh giá chính thức;

✔ Đăng ký chứng nhận FSC với tổ chức chứng nhận FSC có thẩm quyền;

✔ Đánh giá chứng nhận FSC theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận ;

Bước 5: Hoàn thiện Hồ sơ chứng nhận FSC

 • Nhận chứng chỉ FSC;
 • Đánh giá giám sát để duy trì chứng chỉ FSC;

Lý Do Lên Chọn TQC Tư Vấn Đạt Chứng Nhận FSC CoC, FSC FM, FSC CoC/CW

✔ TQC triển khai cung cấp Dịch vụ tư vấn đạt tiêu chuẩn chứng nhận FSC®, FSC® CoC mới nhất 2023, tư vấn tối ưu chi phí để đạt được chứng nhận FSC – Hệ thống quản lý rừng bền vững.

✔ TQC có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, quy mô trên 100 nhân sự, 5 văn phòng trải rộng trên cả nước và đối tác liên kết toàn cầu tại 5 thị trường lớn: Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. TQC với mục tiêu góp sức kiến tạo một nền sản xuất, dịch vụ của Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *