RCS 100 – TIÊU CHUẨN TUYÊN BỐ TÁI CHẾ

RCS là gì?

RCS (Recycled Claim Standard – Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế) được sử dụng như là một tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm để theo dõi nguyên liệu thô tái chế thông qua chuỗi cung ứng. Tiêu chuẩn đã được phát triển thông qua các công việc được thực hiện bởi Nhóm Công tác Truy xuất nguồn gốc Nguyên liệu, một phần của Nhóm Công tác Tính bền vững của OIA. RCS sử dụng các yêu cầu chuỗi hành trình sản phẩm trong Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần.

Tiêu chí Tiêu chuẩn tuyên bố tái chế

Chứng nhận RCS đảm bảo những điều sau:

 • Yêu cầu của CCS
 • Truy xuất nguồn gốc từ tái chế đến sản phẩm cuối cùng
 • Chỉ những sản phẩm có ít nhất 5% hàm lượng tái chế mới đủ điều kiện để dán nhãn RCS cho sản phẩm cụ thể.

Chứng nhận RCS cung cấp hai nhãn sản phẩm:

 • RCS 100: RCS 100 đảm bảo rằng sản phẩm chứa 95-100% nội dung tái chế mà không có bất kỳ vật liệu không được chứng nhận nào cùng loại.
 • RCS BLENDED: RCS Blended đảm bảo rằng sản phẩm chứa 5-95% hàm lượng tái chế mà không có hạn chế nào khác về hàm lượng còn lại.

Phạm vi chứng nhận RCS

RCS áp dụng cho các ngành sau:

 • Hàng may mặc tái chế, quần áo và các sản phẩm dệt may cuối cùng
 • Hàng dệt gia dụng tái chế
 • Vải tái chế
 • Sợi tái chế
 • Kim loại tái chế
 • Nhựa tái chế
 • Giấy tái chế

Thành phần tái chế trong các sản phẩm dệt may phải nhận được đầy đủ nhận dạng và truy xuất nguồn gốc dọc theo toàn bộ chuỗi hành trình sản phẩm. Mỗi giai đoạn sản xuất bắt buộc phải được chứng nhận.

Mục đích của chứng nhận RCS

 • Tăng cường sử dụng vật liệu tái chế để thúc đẩy tiêu dùng bền vững và mô hình sản xuất giảm tiêu thụ tài nguyên.
 • Xác minh hàm lượng tái chế trong sản phẩm.
 • Cung cấp một công cụ để các công ty xác nhận và truyền đạt các tuyên bố về tính bền vững về sản phẩm của họ.

Lợi ích chứng nhận RCS

 • Xây dựng uy tín, bảo vệ thương hiệu và sự tự tin trong việc tìm nguồn cung ứng.
 • Đánh giá và xác minh độc lập, minh bạch, nhất quán và toàn diện về hàm lượng vật liệu tái chế trên sản phẩm.
 • Thúc đẩy ngành tiến nhanh hơn để đạt được tiến bộ về các mục tiêu bền vững.
 • Cung cấp một sự đảm bảo đáng tin cậy cho người tiêu dùng cuối cùng
 • Đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững

Làm thế nào để đạt được chứng nhận RCS?

 

Chứng nhận RCS dựa vào xác minh của bên thứ ba để xác nhận xem một sản phẩm có bao gồm lượng nguyên liệu tái chế thích hợp hay không.

Quy trình tổng quát:

 1. Chọn một tổ chức chứng nhận
 2. Ký hợp đồng
 3. Đọc tiêu chuẩn và chuẩn bị các tài liệu liên quan
 4. Gặp chuyên gia đánh giá sau khi chuẩn bị tốt
 5. Xem xét các tài liệu và thủ tục theo các yêu cầu của RCS
 6. Chờ kết quả đánh giá
 7. Khắc phục nếu có những điểm không phù hợp
 8. Nhận chứng chỉ phạm vi (SC) khi tất cả các yêu cầu được đáp ứng
 9. Chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra không báo trước để xác minh sự tuân thủ tiêu chuẩn
 10. Liên hệ với tổ chức chứng nhận để xin cấp chứng chỉ giao dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *